Предстоящи курсове

Курсът ще запознае курсистите с всичко необходимо, за да могат да участват в разработването на големи проекти базирани на Python. научете повече
Курсът ще запознае участниците с всичко необходимо, за да изработват сами интернет страници, използвайки платформата Wordpress. научете повече
Курсът има за цел да запознае участниците със съвременните принципи за програмиране, като изгради една добра основа за бъдещо развитие. научете повече
Този курс цели да създаде комплексно обучение за графични дизайнери. Курсистите ще се запознаят с видовете дигитални изображения, цветност, шрифт, композиция и пакет от няколко софтуерни продукта, които са в основата на реализацията за всеки успешен дизайн проект. научете повече
Този курс е подходящ най-вече за хора, които искат да се насочат към професията програмист. Курсът ще даде широк набор от познания за един от най-разпространените езици за програмиране – Java, като след завършването, и с усилена подготовка, би било възможно започване на работа като младши програмист. научете повече
След края на курса по основи на програмирането с PHP и MySQL, курсистите ще могат да създават динамични уеб сайтове, с помощта на PHP и MySQL, и да запазват необходимата за тези уеб сайтове информация (например новини и статии) в база данни. научете повече
Курсът ще запознае курсистите с всичко необходимо, за да разработват базови Android приложения. След края на курса, те ще могат самостоятелно да работят както по съществуващи, така и по нови приложения. научете повече

Месечен график

  • СЕПТЕМВРИ 2016 - QA Manual Testing – софтуерно тестване
  • СЕПТЕМВРИ 2016 - Основи на front-end технологиите
  • ЕСЕН 2016 - Python за начинаещи
  • ЕСЕН 2016 - Изработване на уеб сайтове с WordPress
  • ЕСЕН 2016 - Първи стъпки в програмирането

СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ

Някои от нашите партньори

Последни публикации