Свържете се с нас: 0899 195 931 | contact@plovdivacademy.com

Plovdiv Academy - софтуерна академия, IT & BPO агенция за подбор

Целеполагането – метод за успех в живота

Целеполагането – метод за успех в живота

“Целите, които не са записани и не са разработени в планове, са като куршуми без барут в патрона.”

Цитатът на Браян Трейси – един от световно признатите мотивационни лектори, е една прекрасна метафора за хората и техните цели. Той смята, че няма значение кой си и от къде идваш; това, което има значение, е къде искаш да отидеш. Всичко в нашия живот започва с мисъл. Човек се превръща в това, за което мисли и мечтае. Външният му свят е отражение на вътрешния – на това, което чувства и желае. Едно от нещата, което прави успешните хора успешни, е именно тяхното позитивно мислене – те мислят за това, което искат и КАК да го получат. Неуспешните разсъждават върху онова, което не искат.

Когато си поставяме цели, ние сами определяме пътеката, по която искаме да поемем и да следваме. Всяко едно наше действие е, за да достигнем своите цели. Милионерът Х. Л. Хънт смята, че успехът е свързан с две основни неща: първо – трябва да знаеш какво искаш, и второ – трябва да решиш какво си готов да дадеш за постигането на това и, разбира се, да предприемеш необходимите действия.

За да успеем, е необходимо да имаме цел и план за действие. Полагането на цели ни дава дългосрочна визия и мотивация. Помага ни да организираме времето и ресурсите си така, че да можем да извлечете максимума. Реално никой не иска да губи усилия и време за неща, които не са истински важни за него.

Има няколко прости стъпки, които могат да ни помогнат да постигнем целите си.

1. Ясно формулиране на желанието. Целта/целите трябва да бъдат формулирани в 2-3 прости изречения, защото ако са по-дълги, може да се загуби акцентът върху най-важното.
2. Поставяне на срок. Нека той да бъде реалистичен.
3. “Защо ми е необходима тази цел?” Много е важно на този въпрос да имаме отговор. Това е първата стъпка, която ще ни подскаже дали това, което искаме, ни е необходимо наистина.
4. Какво ще е необходимо за постигането на целта – план, време, ресурси, усилия…
5. Пътят към достигане на целта. Това са всички онези малки подцели, за които определяме откъде ще вземем ресурсите и как ще ги използваме.
6. Ключово при целеполагането е да се замислите какво ще стане, след като постигнете целта си? Трябва да си представите ясно какво ще се случи и как ще се чувствате след постигането на целта.
7. Помислете си каква цена сте готови да “заплатите” за удържането на тази цел. Може да ви се наложи да правите много компромиси. Трябва да сте готови да приемете всяка една ситуация с нейните плюсове и минуси, както и да сте готови да преодолеете и преживеете всички спънки по пътя. Това до голяма степен гарантира успеха ви, защото ще сте премисли добре какво може да срещнете по пътя, ще сте подготвени и ще имате търпението, за да се справите с бъдещите ситуации.

Ако целите, които си поставяте са големи, за да ги постигнете, можете да използвате SMART метода. Какво точно означава SMART:

  • S /Specific/ – Специфични (или значителни). Специфичните цели са недвусмислени. Те посочват точно това, което се очаква.
  • M /Measurable/ – Измерими (или смислени). Измеримите цели включват подробно описание на крайната точка, за да знаете, когато сте я достигнали.
  • A /Attainable/ – Постижими (или ориентирани към действие). Постижимите цели са възможни да бъдат постигнати и са в рамките на вашия контрол.
  • R /Relevant/– Приложими (или компенсирани) – подкрепят плана ви за живота.
  • T /Time-bound/ – Обвързани със срокове (или проследими). Посочват точно колко време трябва да се отдели, за да бъдат постигнати.

Ясните цели развиват увереността в собствените ви сили, увеличават компетентността ви и покачват нивото на мотивацията ви. Когато знаете какво можете да предложите и как да го направите, достигате пълния си потенциал. Това ви помага да определите целите си и да действате по съзнателен и фокусиран начин, който се уповава на вашите ценности. Така вие откривате безброй много възможности пред себе си и се чувствате пълноценно.

 

Споделете тази публикация: