Създаване на мобилни приложения за Android

Детайли за курса:

НАЧАЛО: 2018 г. МОЖЕ ДА РЕЗЕРВИРАТЕ СВОЕТО МЯСТО СЕГА!

10% ОТСТЪПКА, АКО ДОВЕДЕТЕ ВАШ ПРИЯТЕЛ!

Какво вече трябва да знаят курсистите?

За този курс са необходими общи познания за програмиране с Java, както и добро познаване на концепциите за обектно-ориентирано програмиране. Не се изискват никакви познания свързани с програмиране за Android.

Какви познания ще придобият курсистите?

Курсът ще запознае курсистите с всичко необходимо, за да разработват базови Android приложения. След края на курса, те ще могат самостоятелно да работят както по съществуващи, така и по нови приложения.

По време на курса, курсистите ще имат практическа работа по няколко примерни приложения – с цел обучение. В края на курса, курсистите ще имат възможността да разработят собствено приложение. Всичко разработено от тях ще може да бъде представено при евентуално търсене на работа.

Колко дълъг ще е курсът?

Общото времетраене на курса ще е 48 астрономически часа, разпределени в 12 седмици. Всяка седмица ще има по две учебни сесии от по два часа или общо по 4 астрономически часа на седмица. Сесиите ще включват както теоретична част, така и практическа работа. Учебните сесии ще се провеждат след работно време, с начало 19:00 ч. в работни дни. Освен учебните сесии, на курсистите ще се предоставят материали за теоретична подготовка, както и задачи между учебните сесии.

Какво ще бъде преподавано?

1. Основни концепции в Android програмирането – 2 седмици (8 часа)
2. Layouting – 2 седмици (8 часа)
3. Компоненти на приложението и интеракция между тях – Activity, Fragment – 2 седмици (8 часа)
4. Често използвани концепции – база данни, комуникация с API, мултиезична поддръжка и други – 4 седмици (16 часа)
5. Самостоятелен проект – 2 седмици (8 часа)

ЛЕКЦИИ:

(Л) Android Overview
(Л) Android Fundamentals
(Л) Android Fundamentals ctn’d
(Л) Layout basics
(Л) More Layout
(Л) Multi-device Layout
(Л) System Architecture
(Л) Application Lifecycle – Activity
(Л) Intents and passing data
(Л) Fragments overview and communication
(Л) Fragments – persisting user data
(Л) Adapters, RecyclerView
(Л) Архитектура на приложение
(Л) Асинхронни операции
(Л) Комуникация с API
(Л) Работа с локална база данни
(Л) Debugging
(Л) Advanced concepts: Localization
(Л) Advanced concepts: Images handling
(Л) Advanced concepts: Optimization, refactoring
(Л) Самостоятелен проект
(Л) Самостоятелен проект
(Л) Самостоятелен проект
(Л) Самостоятелен проект

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ:

(Л) Android Overview
(Т) – Що е то Андроид и има ли почва у нас?
(Т) – Развитие през годините
(Т) – Базово описание на технологията и начина на работа

(Л) Android Fundamentals
(Т) – Компоненти на приложенията
(Т) – View, Activity, навигация, lifecycle накратко
(Т) – Stack traces and problem identification

(Л) Android Fundamentals ctn’d
(Т) – XML-to-View, view hierarchy, view events

(Л) Layout basics
(Т) – Основни концепции
(Т) – PX vs DP vs SP

(Л) More Layout
(Т) – Още Layouting с по-сложни изисквания

(Л) Multi-device Layout
(Т) – Layouting в контекста на различни размери на екрана на устройствата
(Т) – Поддръжка на подобен интерфейс на различни устройства

(Л) System architecture
(Т) – Архитектура на системата
(Т) – Виртуална машина
(Т) – Java концепции в Android

(Л) Application Lifecycle – Activity
(Т) – Activity Lifecycle
(Т) – Persisting on lifecycle events

(Л) Intents and passing data

(Л) Fragments overview and communication
(Т) – Fragments and supporting concepts

(Л) Fragments – persisting user data
(Т) – Комуникация между фрагменти и Activity
(Т) – Добри практики

(Л) Adapters, RecyclerView
(Т) – Displaying lists in an efficient and manageable way

(Л) Архитектура на приложение
(Т) – Изграждане на база за по-голямо приложение
(Т) – Използване на Side Menu, Fragments, ToolBar
(Т) – Добри практики

(Л) Асинхронни операции
(Т) – Main VS Worker threads
(Т) – Асинхронни операции в Android и комуникация
(Т) – Добри практики

(Л) Комуникация с API
(Т) – Развиване на преподаденото в предишната лекция
(Т) – Подаване на параметри и обработване на резултат
(Т) – Добри практики

(Л) Работа с локална база данни
(Т) – SQLite usage and pitfalls

(Л) Debugging
(Т) – Using a debugger

(Л) Advanced concepts: Localization
(Т) – Localization in Android

(Л) Advanced concepts: Images handling
(Т) – Problems with images and memory
(Т) – Caching and asyncronous loading

(Л) Advanced concepts: Optimization, refactoring
(Т) – How to improve performance and restructure correctly

(Л) Самостоятелен проект

(Л) Самостоятелен проект

(Л) Самостоятелен проект

(Л) Самостоятелен проект

Как ще бъдат оценявани курсистите?

Нивото на получените знания, ще бъде оценявано като съвкупност от следните аспекти:

    • Завършеност на собственото приложение
    • Решение на самостоятелните задачи

След завършването на курса се издава сертификат. Plovdiv Academy ще помага активно на курсистите при търсенето на реализация в сектора на информационните технологии.

За цена на курса или каквито и да било други въпроси, можете да се свържете с нас.

Резервирайте място за курса още сега:

За успешна резервация е задължително да попълните всички полета.

Вашето име*:

Вашият имейл адрес*:

Вашият телефон*:

Лектор

Георги Чакъров-Лектор

Георги Чакъров

Георги се занимава с програмиране от 10 години, като през последните 3 години, откакто работи в Black Bear Development, фокусът му е върху Android. През годините, той се сблъсква с всякакви задачи и проблеми, различни по обем и тематика, като успява винаги да намери практично и елегантно решение.


Бюлетин

Научавайте първи всички новости около академията.