Първи стъпки в програмирането

ДЕТАЙЛИ ЗА КУРСА:

НАЧАЛО: 2018 г. МОЖЕ ДА РЕЗЕРВИРАТЕ СВОЕТО МЯСТО СЕГА!

10% ОТСТЪПКА, АКО ДОВЕДЕТЕ ВАШ ПРИЯТЕЛ!

КАКВО ВЕЧЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ КУРСИСТИТЕ?

Курсът е предвиден за напълно начинаещи курсисти в областта на програмирането. За предимство се счита доброто аналитично и логическо мислене. Всеки курсист трябва да притежава базови познания по компютърна грамотност. Познания по английски език се считат за предимство. Основно изискване е курсистите да имат мотивация и желание за учене и развитие в областта на програмирането.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ КУРСЪТ?

Курсът е подходящ за напълно начинаещи курсисти, които имат желание и мотивация да се учат и развиват в областта на програмирането. Целта е да се придобият базови познания по програмиране, които да са основа за по-нататъшно развитие в съответната област. Курсът е подходящ и за ученици.

КАКВИ ПОЗНАНИЯ ЩЕ ПРИДОБИЯТ КУРСИСТИТЕ?

Курсът има за цел да запознае участниците със съвременните принципи за програмиране, като изгради една добра основа за бъдещо развитие. След завършване на курса се очаква всеки курсист да е добре запознат с основните компоненти, които са характерни за съвременните обектно-ориентирани езици за програмиране, както и да създава елементарни програми. Езикът за програмиране, на който ще се води курса, е JAVA, но материалът, който е предвиден да се разглежда, е сходен и за други ООП езици (C++, C# и др.). Знанията придобити от този курс ще бъдат една солидна основа, но за да се преследва кариера в IT сферата е нужно да се завърши поне още един от курсовете на академията.

КАКВО ЩЕ БЪДЕ ПРЕПОДАВАНО?

Представяне на курса

1 учебен час

Тема 1. Алгоритми, програми, езици и среди за програмиране.

В темата се:

  • разглежда понятието алгоритъм и видовете алгоритми;
  • разглежда принципа на изпъленние на програма;
  • машиннит, азсемблерните и съвременните (ООП) езици;
  • изясняват понятията синтаксис и семантика;
  • представят основните компоненти на една среда за програмиране.

Лекции – 1 учебен час

Тема 2. Запознаване с езика JAVA.

В темата се:

  • представя структурата на програма написана на JAVA;
  • обясняват основни понятия като ключови думи, потребителски идентификатори (имена), оператори, декларации, променливи, константи, литерали и др.
  • разглежда оператора за присвояване;
  • разглежда как се въвеждат и извеждат данни.

Лекции – 2 учебни часа
Упражнения – 1 учебен час

Тема 3. Типове данни.

В темата се:

  • разяснява понятието “тип данни”;
  • разглеждат примитивните типове данни и операции с тях;
  • разглеждат връзките между типовете и начините за преобразуването им.

Лекции – 3 учебни часа
Упражнения – 2 учебен часа

Тема 4. Условен оператор и оператор switch

В темата се:

  • разглеждат пълна и кратка форма на условен оператор;
  • разглеждат вложени условни оператори;
  • разглеждат оператор за многовариантен избор – switch;
  • разглеждат основни приложения на условния оператор.

Лекции – 3 учебни часа
Упражнения – 2 учебни часа

Тема 5. Оператори за цикли

В темата се разглеждат:

  • оператор за броячен цикъл for;
  • оператор за цикъл с предусловие while;
  • оператор за цикъл със следусловие do … while;
  • вложени оператори за цикли;
  • основни алгоритми използващи цикли.

Лекции – 3 учебни часа
Упражнения – 3 учебни часа

Тема 6. Съставни типове данни. Масиви.

В темата се:

  • запознава обучаемият с понятието съставен тип данни;
  • разглеждат масивите, като съставен тип данни;
  • раглеждат основните операции с масиви – достъп до елемент на масив, въвеждане, извеждане и обхождане на масив;
  • запознава обучаемият с основни алгоритми за обработка на масив;

Лекции – 3 учебни часа
Упражнения – 3 учебни часа

Тема 7. Низове.

В темата се:

  • разглежда понятието символен низ и реализацията му в JAVA;
  • обяснява връзката между низ и масив;
  • разглеждат вградени функции(методи) за обработка на низове.

Лекции – 1 учебен час

Тема 8. Въведение в ООП.

В темата се:

  • обяснява какво е ООП, клас и обект и как се създава (инстанцира) обект;
  • разглежда понятието метод, как се декларира и как се извиква такъв;
  • обяснява какво представляват конструкторите и какво е тяхното предназначение;
  • обяснява какво са статични методи и член-променливи;

Лекции – 6 учебни часа
Упражнения – 4 учебни часа

Тема 9. Практически примери използващи класове.

В темата се показват примери за използване на класове.

Лекции – 2 учебни часа
Упражнения – 2 учебни часа

Проверка на знанията и уменията.

Изпит – 2 часа.

КАК ЩЕ БЪДАТ ОЦЕНЯВАНИ КУРСИСТИТЕ?

Курсистите ще се оценяват чрез следните компоненти:

  • системно решаване на домашни работи (30 т.);
  • теоретичен изпит на края на курса (20 т.);
  • практически изпит на края на курса (50 т).

Максималният брой точки е 100, който се получава като сума от отделните три компонента.

След завършването на курса се издава сертификат. Plovdiv Academy ще помага активно на курсистите при търсенето на реализация в сектора на програмирането.

За цена на курса или каквито и да било други въпроси, можете да се свържете с нас.

Резервирайте място за курса още сега:

За успешна резервация е задължително да попълните всички полета.

Вашето име*:

Вашият имейл адрес*:

Вашият телефон*:

Лектор

Иван Стоянов-Лектор

ИВАН СТОЯНОВ

Автор на Учебно помагало по информатика за 9 клас. Ръководител на школи по състезателно програмиране на C++, към ОМГ "Академик Кирил Попов" - 2 години . Ръководител на школи по "Разработване на УЕБ сайтове с PHP и MySQL" - 5 проведени курса. Професионален опит като "Програмист на УЕБ приложения" - 5 години. Учител по информатика - 2 години.


Бюлетин

Научавайте първи всички новости около академията.