QA Manual Testing – софтуерно тестване

ДЕТАЙЛИ ЗА КУРСА:

НАЧАЛО: 2018 г. МОЖЕ ДА РЕЗЕРВИРАТЕ СВОЕТО МЯСТО СЕГА!

10% ОТСТЪПКА, АКО ДОВЕДЕТЕ ВАШ ПРИЯТЕЛ!

КАКВО ВЕЧЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ КУРСИСТИТЕ?

Голяма част от терминологията е на английски език, както и материалите за подготовка, презентациите, така че е добре да се знае английски на средно ниво. Добра компютърна грамотност би била голямо предимство занапред в професията. Аналитичното и логическо мислене са много важна част от характеристиките на един добър специалист по качеството.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ КУРСЪТ?

Курсът е предназначен, както за абсолютно начинаещи, имащи за цел развитие в сферата на софтуерното тестване, така и за хора, които имат начални познания, но желаят да реализират своите идеи на едно по-професионално ниво.

КАКВИ ПОЗНАНИЯ ЩЕ ПРИДОБИЯТ КУРСИСТИТЕ?

Целта на курса е да даде знания за основните концепции на осигуряването на качеството на даден софтуер. Детайлни знания за терминологията, различните процеси на работа, видове тестване, техники за тестване, етапи на тестването и на разработката на софтуер… По време на курса ще се проведат множество упражнения със симулиране на реални ситуации и решения на проблеми, които са част от всекидневието на един тестер / специалист по качеството. Като част от курса ще са и съвети за кандидатсване за работа, подготовка за интервюта, както и насоки за писане на автобиография.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Курсистите, които желаят да вземат участие, трябва да осигурят собствен лаптоп.

КОЛКО ДЪЛЪГ ЩЕ Е КУРСА?

Общото времетраене на курса ще е 36 астрономически часа, разпределени в 8 седмици. Всяка седмица ще има по две учебни сесии от по два часа или общо по 4 астрономически часа на седмица. Сесиите ще включват, както теоретична част, така и практическа работа. Учебните сесии ще се провеждат след работно време, с начало 19:00 ч. и край 21:00 ч. в работни дни. Освен учебните сесии, на курсистите ще се предоставят материали за допълнителна теоретична подготовка, както и задачи между учебните сесии.

КАКВО ЩЕ БЪДЕ ПРЕПОДАВАНО?

Програма:

ОСНОВИ И ПРИНЦИПИ НА СОФТУЕРНОТО ТЕСТВАНЕ:

 • представяне на курса
 • история на професията тест инженер
 • цел на тестването
 • какво е дефект и примери за най-известните софтуерни бъгове
 • как да разберем кога да спрем да тестваме
 • принципи на софтуерното тестване

КАЧЕСТВА НА ДОБРИЯ ТЕСТ СПЕЦИАЛИСТ/ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ:

 • качества и характеристики
 • начин на мислене
 • комуникация и работни принципи
 • разлика между тест специалист и инженер качествен контрол
 • разлика между потвърждаване (validation) и проверка (verification)

ЕТАПИ И ПРОЦЕСИ В РАЗРАБОТКАТА НА СОФТУЕР – SDLC. ВИДОВЕ SDLC:

 • изисквания
 • дизайн
 • изпълнение
 • тестване
 • инсталация
 • поддръжка
 • примери и въпроси

SCRUM:

 • какво е Scrum
 • терминология
 • участници
 • срещи

ЕТАПИ И ПРОЦЕСИ В ТЕСТВАНЕТО НА СОФТУЕР (STLC). ПЛАНУВАНЕ НА ТЕСТОВЕ И ПРИОРИТИЗАЦИЯ:

 • планиране
 • анализ
 • изпълнение
 • тест дейности
 • Примери и въпроси

ТЕСТ СЦЕНАРИИ (test scenarios), ТЕСТОВЕ (test cases), ТЕСТ ПАКЕТИ (test suites):

 • атрибути на тестове
 • добри и лоши практики
 • позитивни и негативни тестове
 • списък с тестове за проверка
 • тестове с абстракция на данните
 • тест репорт
 • тестване на нова функционалност
 • тестване на съществуваща функционалност
 • оптимизация и приоритизиране на тестовете

ПРАВИЛА ЗА ОПИСВАНЕ, НАМИРАНЕ И ЗАТВАРЯНЕ НА ДЕФЕКТИ:

 • атрибути на дефект
 • полезни съвети при описване на дефекти
 • лоши практики
 • примери, въпроси и упражнения

ВИДОВЕ ТЕСТВАНЕ И ТЕСТ ТЕХНИКИ:

 • описание на различните видове тестване
 • използване на различни тестови техники

ТЕСТВАНЕ ПРИ ПОЗНАВАНЕ И НЕПОЗНАВАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА СИСТЕМАТА (black box, white box, grey box testing). УПРАЖНЕНИЯ.

ТЕСТ МЕНИДЖМЪНТ И ТЕСТ МЕТРИКИ:

 • жизнен цикъл на един дефект (defect lifecycle)
 • целия брой дефекти – отворени или не
 • статуси на дефект (severity; priority)

РАБОТА СЪС СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕФЕКТИ, ТЕСТОВЕ И ПРОЕКТИ:

 • системи за управление на дефектите (bug tracking systems)
 • процедура за обработване на бъговете
 • различни статуси на дефектите

БАЗОВИ ТЕХНИЧЕСКИ ЗНАНИЯ, НУЖНИ НА НАЧИНАЕЩИЯТ ТЕСТ СПЕЦИАЛИСТ:

 • най- често използвани SQL заявки
 • въпроси свързани с бази от данни
 • въпроси свързани с компютърни мрежи и протоколи
 • атрибути, елементи в HTML
 • интернет услуги (web services): SOAP; REST
 • регулярни изрази
 • полезни и често използвани инструменти при тестване
 • примери, въпроси и упражнения

ТЕСТВАНЕ НА МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

 • тестване на примерни мобилни приложения
 • добри практики, съвети и насоки
 • често срещани проблеми при мобилно тестване
 • примери, въпроси и упражнения

ВЪВЕДЕНИЕ В АВТОМАТИЗИРАНОТО ТЕСТВАНЕ:

 • какво е автоматизация и защо има нужда от нея
 • предимства и недостатъци
 • какво е XPath
 • различни инструменти за автоматизирано тестване
 • примери, въпроси и упражнения

СИМУЛАЦИЯ НА РАБОТЕН ДЕН НА ЕДИН ТЕСТ СПЕЦИАЛИСТ – тестване на примерен/ реален продукт.

СЪВЕТИ ЗА ПИСАНЕ НА АВТОБИОГРАФИЯ И ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ ЗА ИНТЕРВЮ:

 • подготовка за интервю
 • подготовка на Автобиография
 • примери и въпроси

КАК ЩЕ БЪДАТ ОЦЕНЯВАНИ КУРСИСТИТЕ?

Нивото на получените знания ще бъде оценявано, като съвкупност от следните аспекти:

 • Изпълнение на задачите по време на курса.
 • Тест върху придобитите знания в края на курса.

След завършването на курса се издава сертификат. Plovdiv Academy ще помага активно на курсистите при търсенето на реализация в сектора.

За цена на курса или каквито и да било други въпроси, можете да се свържете с нас.

Резервирайте място за курса още сега:

За успешна резервация е задължително да попълните всички полета.

  Вашето име*:

  Вашият имейл адрес*:

  Вашият телефон*:

  Лектор

  Kristina Popova

  Кристина Попова

  Кристина има над 7 години професионален опит в софтуерното тестване. През тези години има честта да работи за утвърдената, като една от най- стабилните компании в софтуерната сфера - Axway. Допринася за успешното развитие на start-up компанията easyProperty. В момента отговаря за качеството на продуктите, разработени в Risco Group. Магистър специалност “Софтуерни технологии” към Пловдивският Университет “Паисий Хилендарски”, Кристина има опит и като мениджър на тест отдел.


  Бюлетин

  Научавайте първи всички новости около академията.