Свържете се с нас: 0899 195 931 | contact@plovdivacademy.com

Plovdiv Academy - софтуерна академия, IT & BPO агенция за подбор

Емоционалната интелигентност – помощник по пътя към успеха

Емоционалната интелигентност – помощник по пътя към успеха

Много често в човешкото съзнание е вкоренена мисълта, че успехът се крие в IQ-то и техническите способности на личността. Само че, все повече и повече хора в наши дни започват да приемат, че емоционалната интелигентност е също толкова важна за професионалните успехи. Това е и причината голям процент от компаниите да започват да търсят емоционалната интелигентност, когато наемат или повишават персонала си.

Какво представлява емоционалната интелигентност (ЕИ)?

Това е способността или умението да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, да се разграничават различните емоции и да се назовават и определят правилно, както и да се използва емоционалната информация, за да бъдат ръководени чрез това мисленето и поведението.
Идеята за емоционалната интелигентност се появява за пръв път още в ранните трудове на Чарлз Дарвин във връзка със значението на изразяването на емоциите за оцеляването и за адаптацията. През целия 20-ти век феноменът започва да се изяснява, затвърждава се и кристализира в научните среди. Самото понятие „емоционална интелигентност” се популяризира широко едва след издаването на едноименния бестселър на американския психолог Даниел Голман „Емоционална интелигентност“.

Голман разработва рамка от пет елемента, които определят емоционалната интелигентност. Смята се, че самоосъзнатостта е най-важният й елемент.

1. Самоосъзнатост
Хората с висока емоционална интелигентност обикновено са с много високо самосъзнание. Те разбират емоциите си и как те влияят на поведението им. Познават силните си и слаби страни. Имат самочувствие и се стараят се да преборят със слабостите си.

2. Емпатия
Това е може би вторият най-важен елемент на емоционална интелигентност. Емпатията е способността да се идентифицираш с хората около себе си, да разбираш желанията и нуждите им, както и различните им гледни точки. Хората, които притежават емпатия, са много добри при разпознаване на чувствата на другите, дори когато тези чувства не са очевидни. Това от своя страна, прави съпричастните хора отлични при управление на взаимоотношенията. Характерното за тях е, че избягват стереотипите и не съдят останалите твърде бързо. Те живеят живота си по много отворен и честен начин.

3. Саморегулация
Саморегулацията е способността да се контролират емоциите и импулсите. Хората, които умеят да го правят, обикновено не позволяват на себе си да станат твърде ядосани или ревниви и не взимат импулсивни решения. Те мислят преди да действат. Саморегулиращите се хора са замислени и почтени. Харесват промените и имат способността да казват не, което е признак за социалната им компетентност.

4. Мотивация
Хората, които са с висока степен на емоционална интелигентност, обикновено са мотивирани. Те са с висока производителност, обичат предизвикателствата и са много ефективни.

5. Социални умения
Лесно е да се комуникира с хора, които притежават добри социални умения. Обикновено те са отборни играчи и на първо място за тях е да помогнат на другите да се развият и да блеснат, след което се съсредоточават върху своя успех. Лесно управляват възникнали конфликти, много са комуникативни и са майстори в изграждането и поддържането на взаимоотношения.

Петте елемента, които определят емоционалната интелигентност, са пътят към успеха и реализацията. Развитието и прилагането ежедневно на емоционалната ви интелигентност + техническите умения, могат да се окажат рецептата ви за успех на работното място и в живота.

Използвана литература:
Coleman, Andrew (2008). A Dictionary of Psychology (3 ed.). Oxford University Pres
Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. New York: Bantam Books

Споделете тази публикация: