Свържете се с нас: 0899 195 931 | contact@plovdivacademy.com

Plovdiv Academy - софтуерна академия, IT & BPO агенция за подбор

NASA International Space Apps Challenge за първи път в Пловдив

NASA International Space Apps Challenge за първи път в Пловдив

Тази пролет, нещо интересно ще се случи в Пловдив за първи път. Маркирайте датите 23-ти и 24-ти Април в календара си, защото тогава за първа година в града ще се проведе международното състезание „NASA International Space Apps Challenge“. Plovdiv Academy е основен партньор на организаторите за територията на Пловдив и работи заедно с тях за успешното провеждане на събитието. Днес си говорим с Милена Крумова, която е координатор на „NASA International Space Apps Challenge“ за България.

Какво представлява състезанието „NASA International Space Apps Challenge“?

Състезанието „NASA International Space Apps Challenge“ е най-големият хакатон в света, който има за цел разработване на технологични решения с отворен код. Инициативата дава възможност на хората от всички континенти да си сътрудничат и да допринесат за решаването на глобални проблеми, които засягат живота на планетата Земя и Космоса. Състезанието се провежда ежегодно от 2012 г. в рамките на 48 часа по едно и също време в целия свят. България участва за първи път през 2013 г. В Space Apps Challenge могат да участват екипи от всички възрасти и с различна професионална подготовка. Това е уникална инициатива, която поощрява международното сътрудничество, разработването на технологичните иновации, използването на отворени данни и споделянето на ново знание.

Space Apps Challenge се базира на отворени данни, доставени чрез мисиите на NASA. От една страна, инициативата е източник за разработване на иновации на глобално ниво, а от друга допринася за повишаване на потенциала на използване на данни, свързани с решаването на глобалните проблеми.

Какви са постиженията за България?

През 2015 г. в състезанието участвха екипи от над 130 локации в света и се разработиха над 900 проекта. Всеки екип решаваше каква технология да използва при разработването на проектите. Състезанието се проведе в три кръга, като можеше да се участва и виртуално.

Още през 2013 г. постиженията за България бяха изключителни. Българските екипи разработиха 24 проекта от общо 770 разработени в света, като участваха 9174 участници. Проектът ChicksBook се класира като най-добър в света в категорията „People`s Choice“. Проектът GhOST бе класиран от NASA сред най-добрите пет в света в категорията „Best Mission Concept“. През 2014 г. се разработиха 671 проекта, от които 31 проекта бяха на български екипи. Тогава България постига отново успех. Проектът Leaf Zone на български екип бе класиран сред най-добрите пет в категорията „Best Use of Data“.

През 2015 г. българските постижения бяха повече от впечатляващи. В света бяха разработени 949 проекта от 13861 участници, от които 31 бяха проектите на български екипи. Сред най-добрите 30 проекта в света, три бяха от България. На глобалните финали проектът Valkyrie бе класиран от NASA за финалист в категорията „Best Use оf Hardware“, Rain-of-Fire бе класиран сред най-добрите пет в света в категорията „Best Mission Concept“. Проектът Robo-Fabric бе класиран сред най-добрите 15 в света в категорията „People`s Choice“, като след гласуване от публиката на последния кръг, се класира в топ пет. След блестящото си представяне, екипът на проект Valkyrie получи възможността да посети центъра „Кенеди“ на NASA във Флорида.

Valkyre visits NASA

Как се провежда състезанието?

Първият кръг е на локално ниво. На локално ниво жури оценява разработките и класира най-добрите два проекта, които продължават на глобалните финали. Избира се и проект в категорията „People`s Choice“, който също продължава за глобалните финали, но неговият избор се прави от публиката.

На втория кръг, NASA класира най-добрите пет проекта във всяка от категориите: „Best Use of Data“, „Best Use of Hardware“, „Best Mission Concept“, „Galactic Impact“ и „Most Inspirational“. В категорията „People’s Choice“, NASA определя най-добрите 15 проекта, които продължават да се състезават с гласувне от целия свят. Категориите за състезанието тази година ще бъдат обявени през Март.

На последния кръг, NASA определя най-добрия проект за всяка от петте категории, а най-добрият проект в категорията „People’s Choice“ е проектът, получил най-голям вот от целия свят.

Какви са предизвикателствата за 2016?

През 2016 г., екипите могат да изберат да разработват технологичен проект по едно или повече от зададените от NASA предизвикателства (challenges), които попадат в една от областите: Aeronautics, International Space Station, Solar System & Beyond, Technology, Earth и The Journey to Mars.

Предизвикателствата ще бъдат публикувани през Март 2016 г., като тогава ще започне и регистрацията за участие.

Какви са проектите, които се разработват?

За успеха на проектите голямо значение имат иновативността на идеите, подходът на разработване на решението, използваните технологии и доколко отговарят на зададените предизвикателства, но също е много важно и как екипите ще защитят проектите си пред локалното жури. Проектите могат да са на концептуално ниво, на ниво прототип или готово технологично решение за пазарна реализация.

Кой може да участва?

В състезанието „NASA International Space Apps Challenge“ може да се участва индивидуално или в екип, като могат да участват хора от всички възрасти и да се използва многообразие от технологии. Възможна е и работа по повече от едно предизвикателство.

Къде ще се проведе състезанието?

Българските екипи ще се състезават в София – Интер Експо Център, в Бургас – Професионалната Гимназия по Механоелектротехника и Електроника и в Пловдив – Висшето училище по сигурност и икономика, както и виртуално от всяка една точка в страната.

През 2016 г. България ще участва за четвърта поредна година. Очакванията от българските екипи ще са още по-високи.

Повече информация за състезанието може да намерите на https://2016.spaceappschallenge.org/, в сайта за България http://spaceappschallengebulgaria.eu/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/NASA-International-Space-Apps-Challenge-Bulgaria-504561006331612/.

Споделете тази публикация: