Корпоративни услуги

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Plovdiv Academy е лицензиран посредник към Агенцията по заетостта с лиценз № 1938 от 25.09.2015 г. Ние предлагаме посреднически HR услуги на всички компании, които имат интерес да наемат специфичен IT или BPO профил за екипа си.

Методология на процеса по посредничество:

 • Разговор с клиента, относно търсения профил.
 • Анализ на изискваните знания и умения и създаване на обява за работната позиция.
 • Търсене и избиране на подходящи кандидати в базата ни от над 7000+ IT професионалисти.
 • Предварителни разговори с първоначално отсетите кандидати и представяне на работната позиция.
 • Интервюта за определяне на общата компетентност на кандидатите.
 • Тестване на техническите и езикови умения на кандидатите.
 • Изпращане на списък с успешно справилите се кандидати на работодателя.
 • Провеждане на интервюта и допълнително тестване от страна на работодателя.

РЕЛОКАЦИЯ НА IT ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Plovdiv Academy предлага пакетна услуга за релокация на предварително избрани от вас IT професионалисти от страни извън Европейския Съюз в България. Услугата покрива всички административни и организационни дейности от момента на постигане на спорезумение с кандидатите до получаването на разрешително за работа или синя карта и пристигането им в страната.

Услугата включва:

 • Комуникация с кандидата - инструкции и набавяне на необходимата документация от тяхна страна.
 • Превод и легализация на документите за разрешително за работа / синя карта.
 • Подготовка на всички документи за разрешително за работа / синя карта.
 • Подаване на документите и комуникация с Бюрото по труда.
 • Кореспонденция с Агенцията по заетостта.
 • Консултация на кандидата при подаване на документи за виза тип D.
 • Регистрация с МВР - Отдел Миграции.

Важно е да се отбележи, че релокацията на служител от страна извън ЕС е дългосрочна инвестиция. Процесът по наемане може да отнеме до 4 месеца от датата на постигане на съгласие с кандидата до фактическото му пристигане на работа.

РАЗШИРЕНИЕ НА ЕКИПА ВИ КЪМ ПЛОВДИВ

Plovdiv Academy предлага пълен набор от консултантски услуги, които ще ви помогнат да разширите екипа си към Пловдив. Ние ще бъдем до вас по време на всяка една стъпка от процеса и можем да се погрижим за всички детайли, като ви спестим време и пари.

Услугите ни свързани с евентуално разширение на екипа ви към Пловдив са:

 • Предварителна селекция и подбор на IT професионалисти от региона, съгласно вашите технически нужди и изисквания.
 • Организиране на „супер ден“ в наша зала, в който да интервюирате всички подходящи кандидати.
 • Отдаване под наем на индивидуални модерни работни места в наше офис пространство за новоназначените членове на екипа ви в Пловдив.
 • Търсене и избор на подходящ офис за вашата компания в Пловдив, който да покрие последващото разширение на екипа.
 • Управление на всички дейности по ремонт, обзавеждане и техническо оборудване на бъдещия ви офис.
 • Организация на ежедневните процеси за доставка на консумативи и поддръжка на офиса.

Ако проявявате интерес, може да се свържете с нас!

Бюлетин

Научавайте първи всички новости около академията.