Свържете се с нас: 0899 195 931 | contact@plovdivacademy.com

Plovdiv Academy - софтуерна академия, IT & BPO агенция за подбор

Soft skills – ключът към всяко работно място

Soft skills – ключът към всяко работно място

Меките умения /Soft skills/ са ключов фактор, който би повлиял на работодателя да се спре точно на Вас. Напоследък все по-често в обявите за работа се срещат, като изискване и търсени личностни качества.

Какво точно представляват те? Меките умения са интерперсонални човешки качества, социални умения, нагласа, социална и емоционална интелигентност, които дават възможността на хората ефективно да се интегрират, да се сработят с другите, да се представят добре и да постигат целите си. Колинския английски речник дефинира „меките умения“ като „желани качества за определен тип работа, които не зависят от придобитите знания. Те включват здравия разум, способността да комуникираш и взаимодействаш с хората и не на последно място – положителната нагласа.

Всички знаем, че техническите умения са най-важните за една позиция, но меките умения ще ви помогнат да спечелите работното място и да го задържите. Ще ви запознаем с няколко на брой Soft skills, които са необходими на всеки и са търсени и желание от работодателите.

1.Етика

Всеки един от нас знае какво е значението на думата – съвкупност от норми и правила на поведение; морал. Когато говорим за soft skill, етиката се тълкува, като разбиране и прецизност, свършване на поставените задачи в срок. Работодателите се борят за служители, които дават приоритет на работа си, което в никакъв случай не означава, че личният живот, семейството и дома остават на заден план. По-скоро се има предвид, човек да се отнася сериозно и отговорно към работата си и да бъде всеотдаен.

2. Комуникационни умения

Комуникационните умения са много широка категория. Да имате добри комуникационни умения не означава, че трябва да сте брилянтен оратор или писател, а по-скоро:

  • Да можете да се изразявате добре и разбираемо, независимо дали пишете бележка или убеждавате хората в своите идеи;
  • Да умеете да комуникирате на ниво, както с клиенти, така и с колеги в офиса;
  • Да сте добър слушател. Много е трудно в днешно време да се открият хора, които изслушват своя събеседник, показват съпричастност и желание да му помогнат при нужда;
  • Да съумявате да обясните на екипа си/ръководителя си от какво имате нужда;
  • Да умеете да презентирате пред публика.

Хубавото на комуникационните умения е, че те могат да се научат, тъй като се предлагат различни видове обучения на тази тематика.

3. Екипна работа и сътрудничество/съдействие

„Работодателите търсят кандидати, които да могат да работят в екип. Това означава, че понякога ще се наложи да си лидер и ще трябва да поведеш другите към целта, а следващият път – ти да ги последваш. Също така е важно да спазваш поставените срокове и да работиш с останалите от компанията в екип, за да постигнете общата цел.“ споделя Лин Сарикас, директор на MBA Кариерен център в Североизточния университет.

4. Разрешаване на проблеми

Последното нещо, което работодателят иска да види в служителя си, е как се паникьосва при наличието на проблем. За тях е важно да са наясно, че можете да мислите логично и намирате начин за разрешаване на възникналата ситуация. Бъдете подготвени за въпроса „как разрешихте проблема?“ Много често работодателите питат кандидатите на интервю, как са се справили с проблем на предишното си работно място. Помислете за конкретни примери, които можете да дадете за решението на труден проблем, свързан с бизнеса. Дори  да не сте намерили решението вие, а само сте участвали в разрешаването, споделете с евентуалния си бъдещ работодател. Бъдете готви да обясните какво сте направили стъпка по стъпка, как сте въвлекли останалите в разрешаването на проблема и какъв е бил резултатът. Това ни съветва Ан Спор, директор на Cave Creek Partners.

5. Управление на времето

Да умееш да управляваш времето, означава да извлечеш максимума от всеки един ден и да свършиш първо приоритетните задачи. Тук може да включим и способността да се разпределят задачите между няколко души, ако има такава необходимост. За работодателите не е добре да работите 10 часа, при наличие на 8 часов ден. Има голяма вероятност това да е следствие от неправилно приоритизиране на задачите, следователно недостиг на време. В началото на всяка седмица си правете план със задачите и ги разпределяйте правилно, започвайки с най-значимите, които имат срок за изпълнение.

6. Приспособимост

Приспособимостта е много важно умение.“ За да успеете в повечето организации, трябва да имате желание да учите, да се стремите към израстване и да обогатявате базата от уменията си, за да се адаптирате успешно към организацията.“ казва Сарикас. За това можете в автобиографията си, в мотивационното си писмо и в интервюто за работа, да споделете начините, по които продължавате да се учите и да израствате в кариерен план.

7. Критично наблюдение

Никога не е достатъчно само да съберете данни и да ги обработите. Трябва да имате способността ги анализирате и интерпретирате. Каква информация точно ви дават събраните данни? Какви въпроси събуждат? „Вместо да предадете на шефа си таблица с данни, обобщете получената информация, подчертайте важните неща и предложете евентуални следващи стъпки.“, съветва Сарикас.

8. Разрешаване на конфликти

Способността да убеждавате, да преговаряте и да разрешавате конфликти е от решаващо значение, ако планирате да се издигнете нагоре по професионалната стълба. „Трябва да умеете да изграждате взаимноизгодни отношение в организацията, за да може да влияете и да убеждавате хората“, споделя Сарикас. Трябва да сте в състояние да преговаряте за печеливши решения в полза на компанията и на отсрещната страна. Това е Win-win техниката, която е често срещана в наши дни и спомага развитието на световни компании, които са лидери в своята област.

9. Лидерство

Лидерството може би е най-важното измежду меките умения. Добрата работна етика, комуникационните умения, екипната работа, способността за разрешаване на проблеми, приспособимостта, наблюдението и разрешаването на конфликти, могат да ви направят страхотен служител. Лидерските умения могат да се разглеждат, като съвкупност от всички по-горе изброени умения. Когато се съберат заедно и са притежавани от един човек, той не само ще работи отлично в екип, но ще може да поеме и ръководни функции, което би направило екипът още по-добър и успешен.

Придобитите знания и умения, които притежава всеки един специалист, са от голямо значение за заеманата/желаната от него позиция. Често срещаме в обявите, като изискване “Soft Skills”, защото меките умения станаха неизменна част от профила на перфектния кандидат.

Усъвършенствайте ги!

Споделете тази публикация: